Phone: 09170005299    Email: Info@Varedat.Co

.

شرکت بازرگانی ققنوس

تعرفه گمرکی چیست؟,HS CODE چیست؟,کد تعرفه گمرکی چیست,جدول تعرفه گمرکی سال 99,تعرفه کالاهای وارداتی چیست,تعرفه گمرکی99,محاسبه تعرفه گمرکی,سود بازرگانی چیست,حقوق گمرکی چیست,حقوق ورودی چیست,هزینه گمرکی کالا چقدر است,کتاب تعرفه گمرکی,جدول تعرفه گمرکی,دانلود کتاب تعرفه گمرکی, جستجوی کد تعرفه گمرکی

تعرفه گمرکی کالا HS CODE و کاربرد آن چیست؟

کد تعرفه گمرکی کالا یا HS CODE یک کد هشت رقمی بین المللی جهت شناسایی جایگاه کالا در امور گمرکی و قابل جستجو در کتاب مقررات صادرات و واردات می باشد

تعرفه گمرکی به عنوان یک ردیف و یا شماره تعرفه کالا که در سیستم هماهنگ شده (HS) می باشد

کد تعرفه گمرکی از سمت چپ به راست به صورت دو رقم ، دو رقم خوانده می شود

حقوق گمرکی چیست؟

هر کالایی برای واردات ملزم است تا درصدی از ارزش کل کالا را به عنوان حقوق گمرکی به گمرک بپردازد

حقوق ورودی چیست؟

هر وارد کننده برای اینکه کالایی را وارد کشور کند موظف است تا مبلغی را به عنوان حقوق ورودی به گمرک بپردازد

حقوق ورودی دارای دو قسمت حقوق گمرکی و سود بازرگانی می باشد

هزینه گمرکی کالا چقدر است؟

حقوق ورودی (حقوق گمرکی + سود بازرگانی + یک درصد هلال احمر) + مالیات ارزش افزوده که این هزینه ها بر اساس ارزش گمرکی کالا دریافت می گردد

دانلود تعرفه گمرکی سال 99

دانلود تغییرات تعرفه های سال 99

تعرفه گمرکی چیست؟,HS CODE چیست؟,کد تعرفه گمرکی چیست,جدول تعرفه گمرکی سال 99تعرفه کالاهای وارداتی چیست,تعرفه گمرکی 99,تعرفه گمرکی 1400,محاسبه تعرفه گمرکیسود بازرگانی چیست,حقوق گمرکی چیست,حقوق ورودی چیست,هزینه گمرکی کالا چقدر استکتاب تعرفه گمرکی,جدول تعرفه گمرکی,دانلود کتاب تعرفه گمرکی,دانلود PDF کتاب تعرفه گمرکیجستجوی کد تعرفه گمرکی,لیست کد تعرفه,حقوق و عوارض گمرکی

برو بالا